Nadzwyczajna Komisja ds. Aborcji: Lewica przedstawia swoje kandydatki

Anna Maria Żukowska wyraziła gotowość do współpracy z Marceliną Zawiszą (Lewica), jeśli powołana zostanie Nadzwyczajna Komisja do spraw Aborcji. Według informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową, inne partie polityczne nadal kompletują listę potencjalnych członków komisji. Może się okazać, że wśród nich znajdą się Monika Rosa (KO), Katarzyna Piekarska (KO) i Barbara Oliwiecka (TD-PL2050).

W środowym oświadczeniu Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu, sugerował możliwość ustanowienia nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia wszystkich przyszłych projektów ustaw związanych z aborcją podczas piątkowej sesji Sejmu. W związku z tym wszystkie kluby poselskie intensywnie pracują nad sporządzeniem list kandydatów na jej członków.

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, poinformowała PAP, że jeśli komisja zostanie faktycznie powołana, ona i wiceprzewodnicząca klubu Marcelina Zawisza chętnie w niej usiądą. Dariusz Joński (KO), pytany o to, kogo widziałby w składzie tej komisji, wymienił między innymi Monikę Rosę i Katarzynę Piekarską. Zaznaczył, że wiele kobiet z jego klubu jest zaangażowanych w ten projekt i uważa, że nikt nie będzie lepiej bronił praw kobiet niż same kobiety.

Monika Rosa (KO), współautorka projektu ustawy KO dotyczącej aborcji, potwierdziła swoje zainteresowanie pracą w komisji. Przyznała, że do komisji zgłosiło się więcej posłów i posłanek niż jest miejsc, co oznacza dużo pracy dla prezydium KO. Katarzyna Piekarska (KO) również wyraziła chęć udziału w pracach komisji, podkreślając jej znaczenie.

Barbara Oliwiecka (TD-PL2050) stwierdziła, że klub Polska 2050 prawdopodobnie wybierze dwie kobiety do reprezentowania go w komisji. Zapewniła jednak, że mężczyźni również będą brani pod uwagę, jeśli zgłoszą swoją kandydaturę. Podkreśliła, że wszyscy członkowie komisji będą musieli prowadzić dialog, unikać sporów politycznych i nie lansować się na tym temacie.