O Kazimierzu III Wielkim słów kilka – to warto wiedzieć

Kazimierz III Wielki był odnoszącym sukcesy królem, któremu udało się zachować pewien poziom stabilności w okresie zawirowań politycznych. Był blisko z ojcem i przyrodnim bratem i potrafił wspólnie pracować nad utrzymaniem stabilności w Polsce. Kazimierz Wielki – słynął umiejętnościami politycznymi, jak i bystrością sędziowską Był najmłodszym synem Władysława I…

Czytaj dalej

Józefa Piłsudski – co warto wiedzieć o tym wybitnym polskim polityku?

Nie można właściwie zrozumieć życia Józefa Piłsudskiego bez uwzględnienia jego długiej podróży z Zułowa. Jego rodzina osiedliła się w tym mieście od początku XVI wieku, a ślady jej obecności można odnaleźć do dziś. Ojciec Józefa, Michał Piłsudski, w połowie XIX w. pełnił funkcję sekretarza stanu i był członkiem…

Czytaj dalej

Edward Gierek na tle polskiej polityki

Edward Gierek to poważna postać na tle polskiej historii. Od zwykłego pracownika kopalni stał się pierwszym sekretarzem PZPR. Za rządów Gierka przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, które jednak finansowane były z kredytów zagranicznych. Historyczne przywództwo Edwarda Gierka Dzięki czemu rozwinięto konsumpcję, wybudowano Huty, porty, przez co wzrosła stopa życiowa…

Czytaj dalej

1 maja 2004 – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 – ta data na stałe zmieniła losy polskiej polityk i zagranicznej i wewnętrznej. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było przełomem, który rozpoczął trwający do dziś proces integracji z Europą przynosząc krajowi wiele korzyści, ale i wyzwań. Początek integracji – Polska w Unii Europejskiej Wspomniana na…

Czytaj dalej

Jaką rolę w państwie pełni premier?

Wiele razy w telewizji, radio czy internecie usłyszeć można o premierze danego kraju, gdy dzieją się istotne wydarzenia dla tego państwa. Lecz kim dokładnie jest ta osoba i jakie są zadania premiera? Kim jest premier? – to warto wiedzieć Nazwa tego stanowiska pochodzi od francuskiego słowa „premier”, czyli…

Czytaj dalej

Jakimi prerogatywami cieszy się prezydent w systemach demokratycznych?

W systemach demokratycznych pozycja prezydenta jest zróżnicowana. W jednych państwach partycypuje on w zarządzaniu państwem i jest postacią kluczową. W innych z kolei pełni funkcje głównie reprezentacyjne i bardziej skupia się na kontrolowaniu poczynań rządu. Kim jest prezydent i jaką rolę odgrywa w państwie? Czy jest to postać…

Czytaj dalej