Niewzruszone poparcie Polaków dla demokracji – rzut oka na wyniki najnowszego sondażu CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przedstawiło w swoim najnowszym sondażu istotne tendencje dotyczące opinii publicznej w Polsce. W wynikach badania pokazano, że 80% ankietowanych Polaków wyraża przekonanie, iż demokracja jest lepsza od wszelkich innych form rządzenia. Tylko 11% respondentów miał odmienne zdanie na ten temat. Co ciekawe, zaobserwowano, że obecnie akceptacja dla rządów niedemokratycznych znajduje się na najniższym poziomie w historii.

Od momentu rozpoczęcia badania postaw Polaków wobec demokracji przez CBOS, czyli prawie od początku lat 90., większość badanych utrzymuje opinię, że to forma rządu najlepiej odpowiadająca ich potrzebom. Teraz, 80% respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego sondażu przeprowadzonego ponad dwa lata temu i jest najwyższą wartością w historii badań tej instytucji. Z kolei tylko 11% badanych wyraziło niezgodę z tym twierdzeniem, co stanowi spadek o 6 punktów procentowych. Pozostałe 9% respondentów nie było w stanie wyrazić jednoznacznego zdania na ten temat.

W kontekście istotności formy rządu dla badanych, 22% z nich stwierdziło, że nie ma to dla nich istotnej różnicy, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne. Jest to liczba mniejsza o 5 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego pomiaru z kwietnia 2021 roku. Tymczasem, 70% ankietowanych twierdzi, że forma rządzenia ma dla nich znaczenie – jest to wzrost o 8 punktów procentowych. Natomiast na pytanie „czy dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne”, 8% badanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.