Aleś Bialacki, noblista z 2022 roku, określony przez białoruski reżim jako "ekstremista"

Centrum obrony praw człowieka Wiasna na Białorusi donosi o nowych działaniach reżimu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W wyniku tych działań, Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, został uznany za „ekstremistę” i dodany do stosownej listy. Bialacki jest obecnie więźniem politycznym na Białorusi, gdzie odbywa karę dziesięciu lat pozbawienia wolności na podstawie sfałszowanych zarzutów karnych.

Nie jest on jedynym działaczem centrum Wiasna, który znalazł się na tej liście. Do grona „ekstremistów” dołączyli również Walancin Stefanowicz oraz Uładzimir Łabkowicz. Obydwaj są skazanymi współpracownikami Bialackiego, Stefanowicz odsiaduje karę dziewięciu lat więzienia, a Łabkowicz siedmiu lat.

„Lista ekstremistów”, czy też oficjalnie „lista osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną”, to dokument tworzony i regularnie aktualizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. Obecnie lista ta zawiera 3595 nazwisk.