Donald Tusk o zaplanowanych działaniach nowo powstałego rządu: zapewnienie świadczeń 800+ i podwyżek pensji dla nauczycieli

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej i przyszły premier koalicyjnego rządu, podczas spotkania z kandydatami na ministrów potwierdził, że podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie podwyższonych wynagrodzeń dla nauczycieli. Dodał również, że środki na realizację takiej decyzji są już gwarantowane. Tusk odniósł się również do kwestii świadczenia 800 plus, które ma być wypłacone z początkiem nowego roku.

Nowy rok ma rozpocząć się od realizacji dwóch obiecanych przez Tuska działań – wypłatę świadczenia 800+ oraz realizację planowanych podwyżek płac dla nauczycieli. 30-procentowe wzrosty pensji mają dotyczyć zarówno nauczycieli pracujących w przedszkolach jak i tych zatrudnionych w szkolnictwie wyższym. Jak zapewnił Tusk, obie te decyzje zostaną wykonane niezależnie od terminu uchwalenia stosownej ustawy przez Sejm.

Odchodzący premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić expose w poniedziałek. W sytuacji, gdy nie zdobędzie on poparcia większości sejmowej, Donald Tusk ma zostać wskazany przez Sejm na stanowisko premiera w dniu następnym.

Podkreślił ponownie, że finansowanie 30-procentowych podwyżek dla nauczycieli jest już zagwarantowane. Zapewnił również, że podwyżki te będą realizowane od początku roku, nawet jeśli formalna decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie – lutym lub marcu.

Potwierdził też, że Andrzej Domański ma objąć stanowisko ministra finansów w jego rządzie. Dodał, że Domański gwarantuje środki na realizację podwyżek także dla nauczycieli akademickich i to jest jedna z ostatnich decyzji odchodzącego rządu.