Decyzja Senatu o refundacji procedury in vitro z budżetu państwa

Podczas piątkowego posiedzenia, senatorowie w większości głosów opowiedzieli się za uchwaleniem ustawy, która zakłada finansowanie procedury in vitro z kasy państwa. Podjęcie decyzji o przyjęciu ustawy bez jakichkolwiek poprawek było zgodne z rekomendacją komisji zdrowia w Senacie – 59 senatorów poparło ten wybór, 23 opowiedziało się przeciwko, a trzech innych postanowiło wstrzymać się od głosowania.

Przedtem, izba wyższa nie udzieliła poparcia dla wniosku zgłoszonego przez grupę senatorów należących do Prawa i Sprawiedliwości, w którym zawarta była propozycja odrzucenia nowej ustawy. Wśród senatorów, którzy skierowali ten wniosek byli: Michał Seweryński, Zdzisław Pupa, Marek Komorowski, Andrzej Pająk, Janina Sagatowska, Alicja Zając oraz Jerzy Chróścikowski.

Według nowelizacji ustawy dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia będzie odpowiedzialny za opracowanie, implementację, realizację oraz sfinansowanie programu polityki zdrowotnej skupiającej się na leczeniu niepłodności. Program ten obejmować ma procedury medyczne z zakresu wspomaganej prokreacji, w tym także zapłodnienie pozaustrojowe. Inicjatorzy projektu, którzy występowali w roli wnioskodawców (była to inicjatywa obywatelska), podkreślali, że dostępność procedury in vitro jest aktualnie ograniczona ze względu na jej stosunkowo wysokie koszty.