Edward Gierek na tle polskiej polityki

Edward Gierek to poważna postać na tle polskiej historii. Od zwykłego pracownika kopalni stał się pierwszym sekretarzem PZPR. Za rządów Gierka przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, które jednak finansowane były z kredytów zagranicznych.

Historyczne przywództwo Edwarda Gierka

Dzięki czemu rozwinięto konsumpcję, wybudowano Huty, porty, przez co wzrosła stopa życiowa Polaków. Częściowo zostały otwarte także granice, co umożliwiło Polakom możliwość pracy za granicą. Dobrobyt jednak nie trwał długo, po tym jak zagraniczni wierzyciele zaczęli dopominać się spłaty zaciągniętych pożyczek.

Rozpoczęła się wówczas polityka podnoszenia płac oraz zamrażanie cen. Zaowocowało to tak zwanym nawiasem inflacyjnym. Ze sklepów znikały masowo towary ze względu na obawy deprecjacji oszczędności. Polityka Gierka załamała się w 1976 roku, kiedy władze przeprowadziły podwyżkę na ceny artykułów spożywczych. To z kolei zaowocowało strajkami oraz demonstracjami robotniczymi. Do zwalczania opozycji powołana była minister Służba Bezpieczeństwa, które zatrzymywała demonstrantów, co nie obyło się bez krwawych starć. Także podczas strajków robotników w 1980 roku Edward Gierek decydował się na ich siłowe rozwiązywanie. Jednak po zawiązaniu Solidarności musiał nastąpić. Następnie w stanie wojennym został internowany, jednak nie podjął próby powrotu do polityki. 10 lat panowania Gierka zakończyło się krachen ekonomicznym oraz kryzysem politycznym.

Gierek nie umocnił oraz nie unowocześnił państwa, jednak znacząco przyspieszył upadek komunizmu

Edward Gierek zmarł w Cieszynie na pylicę płuc, która była związana z pracą jaką wykonywał w młodości, czyli pracą w kopalni.