Ignorancja republikanów może kosztować: Analiza politologa na temat sytuacji ukraińskiej w kontekście amerykańskiej polityki

Dr Karol Szulc, specjalista w dziedzinie nauk politycznych z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyraża przekonanie, że w amerykańskim Senacie bez problemu można znaleźć dziesięciu Republikanów gotowych do poparcia Ukrainy. Niepokoi jednak fakt, że każda dzisiaj zaoszczędzona jednostka walutowa, może w przyszłości przekształcić się w dziesięć wydanych. Jego zdaniem, jeśli Zachód nie podjęte teraz kroki do powstrzymania Rosji, to nie będzie ona skłonna zakończyć swych działań na Ukrainie.

Sytuacja ma swoje źródło w tym, że Senat Stanów Zjednoczonych postanowił zawiesić transfer 61 miliardów dolarów do Kijowa. Dr Szulc upatruje przyczyn tej decyzji w konfliktach i rozgrywkach pomiędzy dwiema kluczowymi siłami politycznymi USA – Republikanami i Demokratami. Pakiet pomocy dla Ukrainy oraz innych krajów, który stał się zakładnikiem tych walk, był wart 111 miliardów dolarów i obejmował wsparcie również dla Tajwanu oraz Izraela.

Pakiet pomocowy został tk zaplanowany, aby Republikanie mogli go zaakceptować. To dlatego zawierał wsparcie dla Izraela – kraju, którego Republikanie popierają bez względu na działania rządu w Tel Awiwie. Kwestia pomocy dla Tajwanu jest kwestią spajającą obie dominujące partie amerykańskie, które widzą w Chinach główne wyzwanie lub wręcz zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.