Senacka Komisja Zdrowia zgodna: refundacja in vitro powinna być finansowana z budżetu państwa

Senacka Komisja Zdrowia w czwartek wyraziła pełne poparcie dla zmian proponowanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaproponowane nowelizacje zakładają możliwość dofinansowania procedury in vitro za pomocą funduszy państwowych.

Pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia, które miało miejsce w czwartek, poświęcono omówieniu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głównym celem zmian jest wprowadzenie refundacji metody in vitro z budżetu państwa. Projekt ustawy uzyskał jednogłośne poparcie senatorów.

Na posiedzeniu poinformowano, że według oceny biura legislacyjnego Kancelarii Senatu, projekt ustawy nie budzi żadnych zastrzeżeń pod kątem legislacyjnym.

29 listopada, Sejm przyjął obywatelski projekt dotyczący finansowania procedury in vitro z budżetu państwa. Projekt ten został przedstawiony w Sejmie już w marcu 2023 roku.

Zgodnie z treścią nowelizacji, to minister zdrowia ma za zadanie stworzyć, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej skierowany na leczenie niepłodności. Program ten powinien obejmować procedury medyczne wspomagającej prokreacji, w tym zapłodnienie in vitro.

W ustawie określono minimalną kwotę, pochodzącą z budżetu państwa, która ma być co roku przeznaczana na realizację programu – nie może to być mniej niż 500 milionów złotych. Inicjatorzy zmian podkreślają, że ze względu na wysokie koszty procedury in vitro, jej dostępność jest obecnie ograniczona. Tym samym uważają za niezbędne finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa.

Ustawa teraz trafi do dalszych obrad Senatu plenarnego.