Odwołanie członków Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski przez Sejm

Sejm, podczas wieczornej sesji w środę, dokonał odwołania ośmiu osób z Państwowej Komisji badającej wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w okresie między 2007 a 2022 rokiem. W skład tej grupy wchodziło osiem osób: Sławomir Cenckiewicz, Andrzej Zybertowicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Łukasz Cięgotura, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i Michał Wojnowski.

Podczas procedury głosowania można było usłyszeć różnorodne okrzyki. Z jednej części sali dobiegały głosy mówiące „dziękujemy”, z kolejnej słychać było nawoływanie „jeszcze jeden”. Szczególnie pamiętnym momentem był czas głosowania nad odwołaniem Zybertowicza, kiedy to hala sejmowa napełniła się okrzykami: „Kto z ruskimi, ten głosuje”.

31 maja aktualnego roku weszła w życie ustawa o powołaniu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Wcześniej, ustawa została podpisana przez prezydenta, który jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Na początku czerwca, dokładnie 2 dnia tego miesiąca, prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tejże ustawy. Została ona przyjęta 16 czerwca, a jeszcze 28 tego samego miesiąca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do owej nowelizacji. Ostateczne podpisanie nowelizacji przez prezydenta miało miejsce 31 lipca. Nowela ta weszła w życie w sierpniu.

Na koniec sierpnia, 30ego dnia tego miesiąca, ogłoszono skład Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski – Sławomir Cenckiewicz z Wojskowego Biura Historycznego, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski. Przewodnictwo komisji powierzono Sławomirowi Cenckiewiczowi.