Rozważane scenariusze podwyżek dla nauczycieli w 2024 roku – jakie są możliwości?

Decyzje dotyczące potencjalnych podwyżek płac dla nauczycieli w 2024 roku są nadal rozważane i analizowane. Wśród omawianych opcji jest wiele różnych perspektyw, a koalicja rządząca obiecuje realizację deklaracji wyborczych związanych ze zwiększeniem pensji o 30 proc. Istnieje również projekt obywatelski, stworzony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, który Sejm ma zamiar przeanalizować. Kluczowe pytania brzmią: Jakie są podstawowe wynagrodzenia w sektorze edukacji? Do jakiego stopnia wzrosną pensje nauczycieli w najbardziej realistycznym scenariuszu?

Aktualny system płac dla nauczycieli jest zróżnicowany i zależy od różnych czynników, takich jak poziom awansu zawodowego, osiągnięte wykształcenie oraz przyznane dodatki. Jeśli chodzi o rok 2023, minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela, bez uwzględnienia dodatków czy nadgodzin, kształtuje się następująco:

Brutto 3690 zł (netto 2846 zł) dla nauczyciela na początku kariery,
Brutto 3890 zł (netto 2982 zł) dla nauczyciela z mianowaniem,
Brutto 4550 zł (netto 3432 zł) dla nauczyciela z dyplomem.

Powyżej wymienione kwoty są przyznawane nauczycielom, którzy posiadają wykształcenie magisterskie i pedagogiczne. Nauczyciele, którzy mają inne kwalifikacje, otrzymują pensje w następującym wymiarze:

Brutto 3600 zł dla nauczyciela początkującego,
Brutto 3700 zł dla nauczyciela mianowanego,
Brutto 3960 zł dla nauczyciela dyplomowanego.