Agencja Rozwoju Przemysłu przeprowadza masowe zwolnienia: ponad 700 osób pozostaje bez pracy

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przeprowadziła ogromną restrukturyzację zatrudnienia w swoich spółkach. W wyniku tej operacji, 119 firm podległych ARP straciło ponad 700 pracowników na stanowiskach zarządczych i w radach nadzorczych. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia ZET, zdobył tę informację w minionym tygodniu.

Te zwolnienia, które odbyły się między 2015 a 2023 rokiem, stanowią największą zmianę kadrową w państwowych spółkach od momentu przejęcia sterów władzy przez aktualną koalicję rządzącą. Czystka kadrowa została przeprowadzona po audycie, który wykazał szereg nieprawidłowości finansowych i prawnych podczas poprzedniej kadencji zarządu.

Raport audytu sugeruje możliwość odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej dla byłego prezesa ARP, Cezariusza Lesisza. Zarzuca mu się działanie na niekorzyść spółki przez zawieranie niekorzystnych umów oraz tworzenie fikcyjnych stanowisk pracy dla osób blisko powiązanych z poprzednim zarządem.

Rada nadzorcza ARP zaleca nie tylko zgłoszenie możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa i kilku pracowników, ale również podjęcie kroków mających na celu odzyskanie finansowych strat spółki poprzez wytoczenie powództw odszkodowawczych.

Według informacji uzyskanych przez Radio ZET, audyt ujawnił również, że Fundacja ARP sfinansowała wiec wyborczy jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto, przez kilka miesięcy opłacano puste faktury, każda na kwotę 100 tysięcy złotych. W październiku 2023 roku nastąpiło również zatrudnienie około 200 osób z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Cezariusz Lesisz, były prezes ARP (od listopada 2018 do kwietnia 2024), jest postacią znana w świecie polityki od lat 80., kiedy to rozpoczynał swoją karierę jako działacz antykomunistyczny i współzałożyciel Solidarności Walczącej. W latach późniejszych pełnił funkcje sekretarza i kierowcy Kornela Morawieckiego, ojca byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W 2017 roku objął stanowisko szefa gabinetu politycznego ówczesnego ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego, który po objęciu funkcji premiera mianował Lesisza pełnomocnikiem do spraw rozwoju gospodarczego. Później Lesisz objął stanowisko prezesa ARP.