Przełom na polskiej poczcie: Nowa era e-Doręczeń zmienia oblicze obsługi korespondencji

Innowacyjne zmiany są w trakcie wprowadzania w systemie Poczty Polskiej. Możliwość zakończenia ery tradycyjnych listów poleconych wydaje się być coraz bliżej. Od dnia 1 października bieżącego roku, konieczność korzystania z nowoczesnej formy doręczenia – e-Doręczeń – zostanie nałożona na większość urzędów. Dzięki temu, odbiór listów poleconych będzie możliwy za pośrednictwem internetu. Pomysłodawcy tej inicjatywy mają nadzieję, że przyczyni się ona do redukcji kolejek w placówkach pocztowych i pozwoli na uniknięcie konieczności odbierania tradycyjnych awizo.

Z dniem 1 października wiele urzędów oraz instytucji publicznych będzie musiało zacząć korzystać z elektronicznego systemu doręczeń, obejmującego zarówno wysyłanie, jak i odbieranie dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że już niedługo odebranie listu poleconego od urzędu przez internet, bez konieczności odbierania awizo i stania w kolejkach pocztowych, stanie się rzeczywistością. E-Doręczenie ma stanowić cyfrową alternatywę dla listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Elektroniczne doręczenie, zwane e-Doręczeniem, jest równoprawną cyfrową opcją dla tradycyjnego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Należy jednak podkreślić, że odbiorca nie ma obowiązku korzystania z tego systemu.

Aby móc otrzymywać cyfrową korespondencję poprzez e-Doręczenia, konieczne jest założenie odpowiedniego adresu – tłumaczy w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl przedstawiciel resortu cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki. Ten sam ośrodek dodaje, że jeżeli nie wybierzemy opcji skrzynki e-Doręczeń, urzędy będą nadal przesyłać nam korespondencję w tradycyjnej papierowej formie. Każda osoba ma prawo do podjęcia tej decyzji indywidualnie, a także możliwość zmiany zdania i powrotu do odbierania listów w tradycyjnej formie.

Obligatoryjne stosowanie e-Doręczeń będzie dotyczyło szerokiego zakresu instytucji, urzędów oraz podmiotów niepublicznych. Wymienić tutaj można organy administracji rządowej, w tym ministerstwa i jednostki budżetowe, inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Obowiązek ten będzie także dotyczył agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk (PAN), sądów, trybunałów, komorników, prokuratury oraz Służby Więziennej. Wśród podmiotów niepublicznych wymienić można osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych oraz notariuszy.