Dyskryminacja na tle płci w kontekście wieku emerytalnego – plany zmian przez Minister ds. Równości, Katarzynę Kotulę

Aktualnie obowiązujący system emerytalny przyznaje prawo do emerytury po osiągnięciu określonego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To oznacza, że każdy ubezpieczony, który osiągnął wymagany wiek, nabywa prawo do emerytury. Kwota emerytury zależy od długości okresu płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne. Minimalna emerytura przysługuje kobietom z co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym oraz mężczyznom z co najmniej 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym.