NSZZ "Solidarność" domaga się referendum w sprawie Zielonego Ładu i organizuje demonstrację 10 maja

Dzisiejsze obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Spale zaowocowały uchwałą dotyczącą planowanej na 10 maja protestu przeciwko polityce zwanym Zielonym Ładem. Organizacja zdecydowała, że podczas tej manifestacji, wyrazi swój sprzeciw względem obecnej kierownictwa polityki ekologicznej.

Zgodnie z treścią uchwały, Zielony Ład niesie ze sobą szereg konsekwencji takich jak podwyższenia opłat za prąd, ciepło, wprowadzenie nowych podatków za energię i paliwo, zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi czy wzrost cen żywności. Zdaniem NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie tych rozwiązań może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Organizacja postanowiła wyjść naprzeciw takiemu działaniu i zdecydowała o zorganizowaniu protestu 10 maja 2024 roku. Podczas tego protestu działacze będą domagali się głębokiej rewizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

NSZZ „Solidarność” nie zamierza jednak ograniczać się tylko do protestów. Organizacja ma zamiar złożyć wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Chce w ten sposób skorzystać z najwyższej formy demokracji bezpośredniej i pozwolić obywatelom wyrazić swoje zdanie na ten temat.

W uchwale czytamy, że „NSZZ «Solidarność», która w przeszłości wywalczyła Polsce wolność, a później wielokrotnie korzystała z niej w słusznych sprawach, ponownie postanawia sięgnąć po najwyższą formę demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum ogólnokrajowe.

Organizacja przewiduje również kampanię informacyjną poprzedzającą referendum, mającą na celu szeroką debatę publiczną dotyczącą rzeczywistych skutków polityki klimatycznej UE. W ten sposób chce umożliwić każdemu obywatelowi Polski, na podstawie rzetelnej wiedzy, wyrażenie swojego zdania na temat wprowadzenia Zielonego Ładu.