Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych na terenie Polski powinni przygotować się na nadchodzące kontrole związane z obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego. Od 28 kwietnia 2023 roku, posiadanie tego dokumentu stało się obowiązkowe dla właścicieli określonych rodzajów nieruchomości. Zmiana ta wprowadziła również wymóg regularnych przeglądów instalacji grzewczych, które powinny być przeprowadzane z różną częstotliwością – co 2, 3, 4 lub 5 lat.

Podkreślić należy, że wszystkie nieruchomości mieszkalne oferowane na sprzedaż czy wynajem muszą być opatrzone świadectwem energetycznym. Dodatkowo, wymóg ten dotyczy wszystkich budynków wzniesionych po roku 2009. Obowiązek ten niesie za sobą także konieczność regularnych kontroli systemów ogrzewania w posiadanych nieruchomościach.

Świadectwo energetyczne stanowi kluczowy dokument ukazujący roczne zużycie energii przez daną nieruchomość. Informacje zawarte w świadectwie mają na celu ocenę potrzeb energetycznych budynku oraz zidentyfikowanie możliwości oszczędzania energii. Związane jest to przede wszystkim z systemami oświetlenia, ogrzewania oraz klimatyzacji.

Warto również pamiętać, iż każda głębsza modernizacja naszej nieruchomości może wymagać uzyskania nowego świadectwa energetycznego. Sytuacja ta ma miejsce, gdy wykonany remont znacząco wpływa na profil energetyczny budynku i jego zużycie energii.