Ulga podatkowa dostępna dla dawców krwi i osocza: szczegółowe wyliczenia

Osoby, które postanowiły w ciągu roku przekazać bezpłatnie swoją krew lub składniki krwi, mogą liczyć na pewną formę rekompensaty. Taka forma wsparcia krwiodawców jest jednocześnie zachętą do udzielania pomocy innym, ale także formą podziękowania dla tych, którzy już regularnie oddają krew. W trakcie corocznego rozliczenia PIT, możliwe jest odliczenie tej ulgi od podatku. Ale jakie są zasady korzystania z tej ulgi, jaka jest jej wartość i czy istnieje jakiś limit?

Czy każdy krwiodawca może skorzystać z ulgi? Ulga ta jest dostępna dla każdego podatnika, który w danym roku oddał bezpłatnie krew lub składniki krwi. Możliwe jest odliczenie tej ulgi w przypadku, gdy dochód jest opodatkowany według skali podatkowej (12% lub 32%) lub ryczałtowym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Nie wszystkim krwiodawcom przysługuje jednak prawo do skorzystania z tego rodzaju ulgi podatkowej. Jeśli dawca otrzymał jakiekolwiek środki finansowe za swoją krew, składniki krwi czy osocze od punktu krwiodawstwa, ulga nie przysługuje i nie może zostać odliczona w rocznym rozliczeniu PIT.

Jaką kwotę można odliczyć jako krwiodawca? Możliwa jest rekompensata wysokości 130 zł za każdy litr oddanej krwi. Istnieją jednak różne stawki dla różnych rodzajów darowizn:

  • Krew pobraną do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – rekompensata wynosi 1 zł za każdy mililitr,
  • W przypadku krwi z wytworzonymi przeciwciałami, będącymi efektem zabiegu uodpornienia – możliwe jest odliczenie 200 zł za każdy litr,
  • Osocze pobrane od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – oznacza to możliwość odliczenia 300 zł za każdy litr,
  • Pierwszy zabieg uodpornienia dawcy – to dodatkowe 50 zł, a za każdy kolejny zabieg możliwe jest odliczenie kwoty 25 zł,
  • Krew pobrana do uodpornienia – to rekompensata w wysokości 1 zł za każdy mililitr,
  • Składniki krwi pobierane metodą aferezy – tutaj możliwe jest odliczenie jednorazowej kwoty 140 zł.