Ukraińska kawa i proso zatrzymane na granicy Polski z powodu błędów i szkodników

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) poinformował, że 2 partie kawy palonej ziarnistej o łącznej wadze 8640 kilogramów, sprowadzane z Ukrainy, nie zostały wprowadzone do Polski. Powodem były nieprawidłowości w oznakowaniu tych produktów. Decyzję o zakazie wprowadzenia tych partii do obrotu wydała placówka IJHARS w Lublinie, a jej realizacja została zarządzona jako natychmiastowa.

Nie tylko kawa została zatrzymana na granicy. Również dostawa prosa importowanego z Ukrainy, ważąca aż 23 100 kg, nie przekroczyła polskiej granicy. W tym przypadku, przyczyną był fakt, że stwierdzono obecność żywych szkodników w ziarnie. Podobnie jak w przypadku kawy, decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu wydała inspekcja w Lublinie, z nakazem natychmiastowego wykonania.

IJHARS jest instytucją odpowiedzialną za nadzorowanie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zarówno produkowanych w kraju jak i importowanych. W swojej działalności, inspekcja dokonuje kontroli granicznej tego typu produktów, ocenia ich jakość i wydaje świadectwa potwierdzające ich standardy jakościowe.

Działania takie mają na celu ochronę polskiego rynku przed niebezpiecznymi lub niskiej jakości produktami. W 2023 roku, IJHARS przeprowadził kontrolę aż 19 632 partii produktów rolno-spożywczych przywożonych z Ukrainy. Łącznie wydano 253 decyzje zakazujące wprowadzenia produktów do obrotu na terenie Polski.