Bezpośrednio do urzędu! Nowe regulacje wprowadzają karę 8480 zł

Od 10 czerwca 2024 r. obowiązują nowe przepisy, które doprowadziły do usunięcia ponad 7 milionów pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Jeżeli twoje auto znajduje się na liście wykreślonych przez rząd i chcesz go dalej użytkować, musisz odwiedzić odpowiedni urząd.

Czwartek, 10 czerwca 2024 roku, to data, która przyniosła istotne zmiany w polskiej bazie danych o pojazdach – CEPiK. Z dnia na dzień rejestr przestał zawierać informacje o samochodach, które od pewnego czasu nie miały aktualnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Większość z tych wykreślonych pojazdów to starocie, które już dawno przestały istnieć fizycznie lub powoli stają się częścią krajobrazu – zanikają pod płotem lub wrastają w ziemię. Może się więc okazać, że po 10 czerwca rzeczywisty wiek używanych przez nas aut jest młodszy niż sugerują to dane z CEPiK. Ale po kolei…

Baza CEPiK była pełna absurdów, które składały się na obraz polskiej motoryzacji. Jak powiedział Tomasz Bęben, prezes SDCM: „Na podstawie danych z CEPiK można by pomyśleć, że Polska jest schronieniem dla historycznych relikwii motoryzacji i że nasze ulice powinny przypominać Hawanę”. Jednak pomimo komizmu sytuacji, takie zamieszanie niesie poważne konsekwencje, zwłaszcza dla polityków formułujących nowe regulacje.

Według Bębena, nieprawdziwe dane mogą prowadzić do błędnych wniosków na temat wieku floty samochodowej czy liczby pojazdów na 1000 mieszkańców, co z kolei może skutkować niewłaściwym podejmowaniem decyzji. Przyznaje jednak, że dzięki nowym przepisom stan rzeczywisty polskiego rynku motoryzacyjnego odzwierciedlony w bazie CEPiK ulegnie znaczącej poprawie – zniknie około 7 milionów aut, a liczba pojazdów na 1000 mieszkańców spadnie z ponad 700 do nieco ponad 500. Dodaje też, że polski rynek samochodowy „odmłodnieje”, a Polska ze smutnej czołówki europejskiej przeniesie się do środkowej części rankingu, co jest powodem do radości.

Jeśli chodzi o pytanie, czy twój samochód został automatycznie wyrejestrowany, odpowiedź znajduje się w przepisach. Obecnie w bazie CEPiK jest ponad 41 milionów pojazdów, z czego prawie 27 milionów to samochody osobowe. Przepisy wprowadzone w lipcu 2023 roku przewidują anulowanie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciel nie przeprowadzał regularnych badań technicznych i nie ubezpieczał go przez co najmniej 10 lat. Dotyczy to aut zarejestrowanych aż do 14 marca 2005 roku. Wykreślenie z rejestru nastąpiło dokładnie 10 czerwca 2024 roku.