Wprowadzenie strefy buforowej na granicy – kiedy zacznie obowiązywać?

W środę zostanie zatwierdzone rozporządzenie dotyczące tzw. strefy buforowej, które zacznie obowiązywać już następnego dnia – takie informacje przekazał w poniedziałek zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek. Podkreślił, że strefa buforowa będzie miała zastosowanie na odcinku dłuższym niż 60 km; na większości jego długości, czyli około 45 km, będzie charakteryzować się szerokością około 200 metrów, natomiast na terenach rezerwatów i puszczy jej szerokość wyniesie maksymalnie 2 km.

W trakcie wywiadu dla TVN24 w poniedziałek, Czesław Mroczek, zastępca MSWiA, potwierdził, że projekt rozporządzenia wprowadzającego strefę buforową zostanie podpisany w środę i po przejściu całego procesu legislacyjnego zacznie obowiązywać już w czwartek.

Nowo utworzona strefa buforowa obejmie dwa odcinki granicy, gdzie odnotowuje się najwięcej przekroczeń. Całość strefy będzie rozciągała się na długości ponad 60 km. W przypadku odcinka o długości około 45 km, strefa ta będzie miała swoją „głębokość” na poziomie około 200 metrów. Na terenach zasiedlonych przez rezerwaty i puszczę, strefa buforowa będzie sięgać nieco głębiej w terytorium kraju, jednak nie więcej niż 2 km – wyjaśnił Mroczek.

Dodatkowe szczegóły dotyczące rozporządzenia omawiano podczas wyjazdowego posiedzenia rządu, które odbyło się w poniedziałek w Białymstoku. Podczas spotkania Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą sytuacji na wschodniej granicy Polski.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu informował, że bezpośrednim wynikiem uchwały jest powyższe rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej.