Jak Polska otrzymała z KE niewielką kwotę na produkcję amunicji w porównaniu do innych krajów

Polska Grupa Zbrojeniowa, Dezamet, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,1 mln euro z Komisji Europejskiej, podczas gdy inne kraje uzyskały znacznie większe środki. Niemcy otrzymały około 85 mln euro, Norwegia 87,6 mln euro, Węgry 27 mln euro, Finlandia 32,5 mln euro, Francja 38 mln euro, Hiszpania 23,8 mln euro i Szwecja 19 mln euro. Całkowita kwota funduszy przekazanych przez Komisję Europejską wyniosła 500 milionów euro i pochodziła z europejskiego programu Act in Support of Ammunition Production (ASAP).

Przydzielone fundusze mają na celu umożliwić europejskim firmom zbrojeniowym zwiększenie rocznej produkcji amunicji do 2 milionów pocisków do końca 2025 roku. Następna runda finansowania zostanie przeprowadzona w 2026 roku.

Analizując te dane bliżej, okazało się, że firmy zbrojeniowe w Polsce ubiegały się tylko o kwotę 11 mln euro z dofinansowania. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, zauważył, że przy tak niskiej kwocie wnioskowanego dofinansowania, niemożliwe jest otrzymanie znacznie wyższej sumy, np. 500 mln euro.

Pełne przydzielone fundusze zostały podzielone na pięć obszarów: materiały wybuchowe (190 mln euro), proch strzelniczy (144 mln euro), pociski (90 mln euro), rakiety (40 mln euro) i testy (4,35 mln euro).