Jaką rolę w państwie pełni premier?

Wiele razy w telewizji, radio czy internecie usłyszeć można o premierze danego kraju, gdy dzieją się istotne wydarzenia dla tego państwa. Lecz kim dokładnie jest ta osoba i jakie są zadania premiera?

Kim jest premier? – to warto wiedzieć

Nazwa tego stanowiska pochodzi od francuskiego słowa „premier”, czyli „pierwszy” i trafnie opisuje miejsce, jakie zajmuje ta osoba. Premier stoi bowiem na czele rządu w większości państw (w innych przypadkach szefem rządu może być kanclerz, prezydent bądź monarcha).

W Polsce premier nazywany jest także Prezesem Rady Ministrów, czyli organu władzy odpowiedzialnego za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski oraz kierowanie administracją rządową. Rada Ministrów składa się z poszczególnych Ministrów zajmujących się swoimi działami, dlatego wyróżniamy np. Ministra Spraw Wewnętrznych czy Ministra Infrastruktury. Co ciekawe, obecny premier nie tylko jest szefem rządu, lecz również została mu powierzona rola Ministra cyfryzacji. Prezes Rady Ministrów posiada wiele istotnych dla funkcjonowania państwa obowiązków, np. zwołuje posiedzenia Rady Ministrów i ustala porządek jej obrad. To od niego również zależy kto znajdzie się w jej składzie – aby został powołany nowy minister, premier musi w tej sprawie złożyć wniosek do prezydenta.

W innych krajach szef rządu posiada inne nazwy oraz czasami inne obowiązki, np. w Wielkiej Brytanii mówi sie o pierwszym ministrze, w Niemczech i Austrii o kanclerzu, a w krajach skandynawskich o ministrze stanu. O ministrze dużo było słychać zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa, gdyż to właśnie on wydawał stosowne rozporządzenia.

One thought on “Jaką rolę w państwie pełni premier?

Dodaj komentarz