Potężny wzrost liczby kandydatów do służby w polskim wojsku – optymistyczne dane z resortu obrony

Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że polska armia jest na fali rosnącej popularności. Najnowsze dane z raportu, jaki otrzymał ministerstwo poprzedniego dnia, sugerują, że liczba osób pragnących podjąć służbę wojskową osiągnęła rekordowy poziom w ostatnich latach.

Podczas rozmowy przeprowadzonej na falach Radia ZET, Kosiniak-Kamysz wyznał swoje ambicje dotyczące polskich sił zbrojnych. Wyraził pragnienie posiadania najbardziej zaawansowanej armii na świecie. Podkreślił, że trwa intensywna modernizacja polskiego wojska, która obejmuje między innymi zwiększenie zdolności operacyjnych oraz większe zaangażowanie sił zbrojnych niż kiedykolwiek wcześniej. Minister jest przekonany, że polska armia ma obecnie zdolność do skutecznej obrony kraju przed ewentualnym atakiem Rosji.

Kosiniak-Kamysz uchylił również rąbka tajemnicy co do treści raportu, który jego ministerstwo miało okazję przeanalizować poprzedniego dnia. Ujawnił, że liczba osób pragnących służyć w polskim wojsku jest najwyższa od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku. – Pierwsze 10 dni marca przyniosły ponad tysiąc zgłoszeń do zasadniczej służby wojskowej – mówił minister.

Podkreślił, że w kontekście potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, niezbędne jest przygotowanie na wszelkie możliwe scenariusze. Zwrócił uwagę na długotrwałe aspiracje imperialistyczne Rosji i jej dążenie do odtworzenia wpływów Związku Radzieckiego.

Minister obrony, zapytany o ewentualność wysłania polskich wojsk na pomoc sąsiadującym krajom w razie ataku ze strony Rosji, odwołał się do klauzuli solidarności NATO. Zapewnił, że „gdyby artykuł 5 został uruchomiony, całe NATO staje w obronie, wszyscy walczymy przeciwko atakującemu nas”.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również jedność między rządem a prezydentem, co do kwestii obronności kraju. Opowiedział o spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego zaproponował opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Prezydent przyjął tę propozycję i ogłosił, że strategia ta będzie wspólnie kształtowana z udziałem wszystkich instytucji związanych z polskim wojskiem.

Minister odniósł się również do niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w USA. Określił ją jako „ekstraordynaryjną i niespotykaną”, podkreślając symboliczny wymiar tej wizyty, wdzięczność dla Polski za wydawanie ponad 4 procent PKB na siły zbrojne i transformację armii, oraz kwestię amerykańskiego Kongresu.