Wprowadzono nową funkcję w e-Urzędzie Skarbowym: Raport Podatnika

Na zakończenie poprzedniego roku, e-Urzęd Skarbowy wprowadził innowacyjną usługę – raport podatnika. Usługa ta umożliwia podsumowanie wszystkich informacji podatkowych na jednym formularzu. Ale co tak na prawdę możemy znaleźć w tym raporcie?

Raport podatnika to świeża funkcjonalność, którą teraz można odnaleźć w e-Urzędzie Skarbowym. Ten dokument daje możliwość przedsiębiorcom zgromadzenia wszelkich informacji dotyczących ich sytuacji podatkowej w jednym miejscu. Stworzenie raportu możliwe jest dzięki danym uzyskanym z Krajowej Administracji Skarbowej.

Ale jakie informacje właściwie zawiera ten innowacyjny raport podatnika dostępny online?

Do danych zawartych w raporcie należą: identyfikacja podatnika lub organizacji, adres i dane kontaktowe, a także forma opodatkowania za miniony rok. Raport ten uwzględnia również wszelkie zaległości podatkowe oraz informacje o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w administracji przeciwko podatnikowi. Jeżeli system wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości w zaliczkach, również zostaną one zawarte w raporcie, wraz z dokładnymi deklaracjami i okresem, którego nieprawidłowość dotyczy.

Raport podatnika uwzględnia także wszelkie niepoprawności w deklaracjach. Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy złożył wszystkie wymagane deklaracje i czy były one poprawne. Wszelkie braki lub błędy zostaną wykazane w raporcie, wraz z kodem formularza i okresem niezgodności. Ponadto, raport zawiera informacje o mikrorachunku podatkowym, zgłoszonych przez podatnika rachunkach do zwrotu nadpłaty oraz innych rachunkach.

Na liście znajdą się również wszyscy pełnomocnicy ogólni oraz pełnomocnicy do podpisywania elektronicznych deklaracji. W raporcie zostanie zaznaczony pełnomocnik wskazany do doręczeń.

Jeżeli podatnik jest członkiem grupy kapitałowej lub VAT, ta informacja również znajdzie się na raporcie.