Integracja transportu publicznego: klucz do efektywnej mobilności miejskiej

Specjaliści z zakresu transportu publicznego podkreślają konieczność stworzenia spójnego rozkładu jazdy, unifikacji systemu zniżek, opracowania aplikacji dla podróżnych i odpowiedniego zarządzania funduszami pomocowymi. W rozmowie z DGP sugerują, że takie podejście jest niezbędne do zapewnienia skutecznego transportu publicznego.

Jednak w Ministerstwie Infrastruktury brakuje organu, który byłby odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie i rozwój transportu zbiorowego. To prowadzi do sytuacji, w której trudno jest wprowadzić wspólne ulgi dla korzystających z autobusów i pociągów czy stworzyć bilet uniwersalny na różnorodne metody komunikacji miejskiej. Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich a teraz dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej, wyjaśnia w rozmowie z DGP, że bez istotnych zmian nie uda się poprawić jakości transportu publicznego.

Obecnie autobusy są nadzorowane przez Departament Transportu Drogowego, który jednocześnie zajmuje się innym kluczowym obszarem – przewozem ładunków. Departament ten jest odpowiedzialny m.in. za radzenie sobie z problemami kierowców ciężarówek, w tym protestami spowodowanymi napływem tysięcy ciężarówek z Ukrainy. Z kolei kolej podlega Departamentowi Kolejnictwa, który jest pod opieką innego wiceministra.